10 vecí, po ktorých ONA túži

16.08.2020

Ženy možno nie sú jednoduché stvorenia, a my muži ich nikdy celkom nepochopíme. Za to však existuje niekoľko základných pilierov, ktorých sa môžeme pridržiavať, aby naše vzťahy boli šťastné a obojstranne prínosné...

Toto je desať vecí, po ktorých ženy túžia vo vzťahu (podľa prieskumu psychoĺógov):

  • Priama a otvorená komunikácia
  • Úprimnosť
  • Dôvera
  • Prevzatie zodpovednosti za svoje činy
  • Prejavy empatie, porozumenia a súcitu
  • Citová vyzretosť
  • Vzájomná podpora
  • Výdrž v ťažkých časoch
  • Prejavy lásky
  • Sexuálna pozornosť

(Zdroj: psychologytoday.com)